Aktualności
Inauguracja Roku Praw Dziecka
Stanowisko sejmiku
O Województwie
Nasze Symbole
Oni rządzą
Kujawsko-Pomorskie smakuje
Poczta - Dziecięce Graffiti
Wyjątkowi
Linki
Do pobrania
 
 
Wiosenny konkurs Drukuj Poleć znajomemu
 „Naplotkowała sosna, że już zbliża się wiosna,
Kret skrzywił się ponuro: - Przyjedzie pewno furą…”
Tak moi drodzy! To nie plotka! Wiosna już dawno do nas przyszła! A my ogłaszamy kolejny konkurs fotograficzno-plastyczny „Wiosna w Kujawsko-Pomorskiem”
Przyjrzyjcie się przyrodzie, która powoli budzi się do życia, ptakom zakładającym na nowo gniazda oraz rozkwitającym pąkom kwiatów. Odnajdźcie inne wiosenne znaki i uwiecznijcie je na zdjęciu lub kartce papieru. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice. Rysunki, wydzieranki, akwarele i wiosenne fotografie wyślijcie na adres e-mail dzieci@kujawsko-pomorskie.pl lub na adres:

Urząd Marszałkowski
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń


z dopiskiem „Wiosna w Kujawsko-Pomorskiem”.

Na prace czekamy do 10 czerwca.

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych dla osób od 7 do 19 lat. Prace zgłoszone na konkurs muszą posiadać metryczkę z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu, jego wiekiem, adresem, numerem telefonu do rodzica lub opiekuna oraz tytułem pracy. Do karty zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie (nie dotyczy to osób pełnoletnich).

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub pisemnie. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.dzieci.kujawsko-pomorskie.pl . Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

  • Regulamin konkursu tutaj .
  • Karta zgłoszenia tutaj .
  •  Wzór zgody rodziców tutaj .

„A wiosna przyszła pieszo. Już kwiaty z nią się spieszą,
już trawy przed nią rosną i szumią: - Witaj wiosno!”

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


Fragmenty wiersza Jana Brzechwy Wosna

8 kwietnia 2009 r.