Aktualności
Inauguracja Roku Praw Dziecka
Stanowisko sejmiku
O Województwie
Nasze Symbole
Oni rządzą
Kujawsko-Pomorskie smakuje
Poczta - Dziecięce Graffiti
Wyjątkowi
Linki
Do pobrania
 
 
Rowerem wzdłuż Wisły Drukuj Poleć znajomemu
 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wzdłuż Wisły przepływającej przez nasz region zostaną wyznaczone i oznakowane rowerowe szlaki turystyczne. To atrakcja nie tylko dla turystów. Koncepcja przebiegu ścieżek powstała w oparciu o konsultacje z samorządami i organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi rowerzystów.

Zakole dolnej Wisły to dziesięciokilometrowy zakręt rzeki, jedno z najbardziej malowniczych i cennych przyrodniczo miejsc naszego regionu. Znajdują się tu największy w województwie kompleks lasów łęgowych, dwa rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe oraz kilkanaście pomników przyrody. Można tu również zaobserwować duże kolonie ptaków.

Rowerowy szlak turystyczny wzdłuż Wisły będzie liczył 207 kilometrów po prawej stronie rzeki i 240,5 kilometra na lewym brzegu. Powstaną także punkty widokowe, wiaty dla rowerów i przystanki piknikowe. W ramach projektu pojawią się także tablice informujące o atrakcjach turystycznych, wydamy też mapy i przewodniki promujące wiślańską trasę. Wartość projektu to 1,4 mln złotych, z czego 60 procent to środki RPO WK-P. Planowane zakończenie przedsięwzięcia to koniec 2013 roku.

Dokonano już analizy walorów turystycznych trasy. Duże znaczenie miały tu konsultacje prowadzone z przedstawicielami organizacji pozarządowych zrzeszających rowerzystów. Lista organizacji tutaj. Obecnie podpisywane jest porozumienie z gminami partnerami projektu. Ich lista tutaj .

Nasz szlak wpisuje się w ogólnopolski projekt Wiślanej Trasy Rowerowej, połączonej z ofertą turystyczną w promieniu 25 kilometrów po obu stronach rzeki. Przedsięwzięcie jest największym projektem ponadregionalnym w kraju, obejmuje 8 województw.

Mapka naszej części trasy tutaj.

Departament Promocji i Turystyki
oraz Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego


8 września 2011 r.

 
 
 
 

Gościmy