Aktualności
Inauguracja Roku Praw Dziecka
Stanowisko sejmiku
O Województwie
Nasze Symbole
Oni rządzą
Kujawsko-Pomorskie smakuje
Poczta - Dziecięce Graffiti
Wyjątkowi
Linki
Do pobrania
 
 
Z myślą o przyszłorocznych szkolnych wakacjach Drukuj Poleć znajomemu
 Wypracowywanie wspólnych kryteriów przyznawania w 2012 roku finansowego wsparcia na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z naszego regionu było tematem przewodnim pierwszego spotkania władz naszego województwa z przedstawicielami Związku Harcerstwa Polskiego, występującymi w roli reprezentantów zajmujących się tą sprawą kujawsko-pomorskich NGO-sów. Celowość pomocy, jej zasięg  i efektywność wykorzystania środków to najczęściej poruszane kwestie.
 
W piątek (4 listopada) w gabinecie marszałka Piotra Całbeckiego odbyło się spotkanie z udziałem wojewody kujawsko-pomorskiego Ewy Mes, przedstawicielami Kuratorium Oświaty, Danutą Szymańską-Al Samarrai i Jadwigą Zagert, dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Krystyną Żejmo-Wysocką, naczelnikiem Wydziału Pomocy i Polityki Prorodzinnej Jackiem Habantem oraz reprezentacją Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP: radną województwa Lucyną Andrysiak i Jerzym Gębarą. Ustalono priorytety w zakresie przyznawania dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w przyszłorocznym sezonie letnim. Dzięki rozpoznaniu aktualnej sytuacji z punktu widzenia organizacji ubiegających się o wsparcie podjęto decyzję o utworzeniu grupy roboczej, która wypracuje ujednolicony system oceny konkursowej zgłaszanych projektów.

Podczas kolejnych spotkań zostanie opracowany szczegółowy schemat współpracy Urzędu Marszałkowskiego z Urzędem Wojewódzkim w tym zakresie. Jego skuteczność weryfikować będzie poziom zadowolenia uczestników wypoczynku organizowanego przez liczne fundacje i stowarzyszenia naszego regionu.  

Kancelaria Sejmiku
fot. Andrzej Goiński 
 
7 października 2011 r.
 
 
 
 

Gościmy