Aktualności
Inauguracja Roku Praw Dziecka
Stanowisko sejmiku
O Województwie
Nasze Symbole
Oni rządzą
Kujawsko-Pomorskie smakuje
Poczta - Dziecięce Graffiti
Wyjątkowi
Linki
Do pobrania
 
 
Dla dzieci, dla rodzin adopcyjnych Drukuj Poleć znajomemu
 Od nowego roku obowiązywać będą nowe regulacje, które nakładają na samorządy województw obowiązek prowadzenia ośrodków adopcyjnych. W Kujawsko-Pomorskiem, podobnie jak w innych regionach, oznacza to powstanie nowej struktury organizacyjnej, która przejmie aktywa i pracowników likwidowanych obecnie placówek powiatowych. Zmian nie odczują osoby w procesie adopcyjnym najważniejsze – dzieci i rodziny adopcyjne. 23 listopada w Toruniu odbyło się kolejne robocze spotkanie w tej sprawie.

Nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymaga, by od 1 stycznia 2012 to marszałkowie województw wzięli na siebie odpowiedzialność za organizację ośrodków adopcyjnych, co wiąże się też likwidacją rejonizacji obowiązującej w tego rodzaju usługach społecznych. Powstaną nowe, wojewódzkie struktury pomocy adopcyjnej, które przejmą obowiązki dotychczasowych jednostek prowadzonych przez starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu.

W naszym regionie funkcjonują cztery ośrodki adopcyjne – w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Jaksicach w powiecie inowrocławskim. Proces przekształcenia ich w jeden wojewódzki organizm już się rozpoczął. Przyjęliśmy zasadę, że w niczym nie może zakłócić ich pracy, będącej ważną społecznie misją. Jeszcze latem odbyły się spotkania marszałka Piotra Całbeckiego i członka zarządu województwa Michała Korolki z kierownictwami przekształcanych placówek. Obecnie trwają jednocześnie prawna likwidacja ośrodków powiatowych i prace nad powołaniem Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego z siedzibą w Toruniu i placówkami filialnymi w Bydgoszczy, Włocławku i Jaksicach.

Założeniem nowej struktury jest skupienie kwestii administracyjnych w jednym ręku przy pozostawieniu filiom pełnej niezależności i pełnych kompetencji w sferze merytorycznej. WOA przejmie wszystkich pracowników merytorycznych, dokumentację i bazy danych likwidowanych ośrodków powiatowych. – Niezależnie od obowiązku wynikającego z ustawy należy stwierdzić, że kadra ośrodków jest merytorycznie doskonale przygotowana i zależy nam, by nadal robiła to, co robi dla rodzin adopcyjnych i osamotnionych dzieci. Chcemy stworzyć im właściwe warunki do wypełniania ich ważnej misji – podkreśla marszałek Całbecki. Wiadomo już, że placówki zostaną znacząco doposażone z pozostających w dyspozycji samorządu województwa środków pomocowych Unii Europejskiej. Każda otrzyma samochód służbowy – dotychczas prowadzący adopcję pracownicy musieli korzystać z nie zawsze dogodnych publicznych środków transportu – w każdym przeprowadzona zostanie digitalizacja baz danych.

- Marszałek nie eksperymentuje na adopcji. De facto pozostawia stan ośrodków taki, jak był to tej pory. Zmieniają się tylko podległość i struktura organizacyjna. Jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, nie zmienia się nic. Choć już wiadomo, że rząd chce przeznaczyć na te zadania znacznie mniej pieniędzy – komentuje Anna Sobiesiak, dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu, uczestniczka spotkania z 23 listopada w Urzędzie Marszałkowskim. Wśród obecnych byli też  dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego we Włocławku Maria Posłuszna-Owcarz, dyrektor Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Jakisicach Zofia Głogowska oraz Marian Gliniecki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, sprawującego obecnie nadzór nad bydgoskim Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym.

- Generalnie rzecz biorąc nic się w sferze pomocy adopcyjnej w naszym województwie nie zmieni. Standard usług zostaje taki sam, zostają też ci sami pracownicy. Zmienia się tylko szyld – mówił Marian Gliniecki. - Co ważne, nasze instytucje pozostają w tych samych budynkach, w tych samych pomieszczeniach i – podkreślę to jeszcze raz - z tą samą kadrą. Samorządy Torunia, Bydgoszczy, Włocławka i powiatu inowrocławskiego doskonale rozumieją konieczności, dlatego przekazują ośrodki samorządowi województwa w nienaruszonej strukturze, łącznie z mieniem ruchomym – uzupełniła Zofia Głogowska.

– Nasze województwo oceniane jest jako ostoja stabilności w zmieniającym się obecnie systemie. To sprawia, że między innymi  z naszym ośrodkiem kontaktują się teraz kandydaci na rodziny adopcyjne z innych regionów, właśnie w poszukiwaniu stabilności – konkludowała Maria Posłuszna-Owcarz.

Wyjątki z ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tutaj.
Informacja o działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Bydgoszczy tutaj.
Informacja o działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu tutaj.
Informacja o działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego we Włocławku tutaj.
Informacja o działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Jaksicach tutaj.

1.
Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


23 listopada 2011 r.
Ostatnia aktualizacja: 28 listopada 2011 r.
 
 
 
 

Gościmy