Aktualności
Inauguracja Roku Praw Dziecka
Stanowisko sejmiku
O Województwie
Nasze Symbole
Oni rządzą
Kujawsko-Pomorskie smakuje
Poczta - Dziecięce Graffiti
Wyjątkowi
Linki
Do pobrania
 
 
Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych Drukuj Poleć znajomemu
 Do jutra (31 stycznia) czekamy na zgłoszenia do drugiej edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych. Prace gimnazjalistów z naszego województwa nawiązujące do historii, etnografii, przyrody, krajoznawstwa, kultury oraz innych zagadnień związanych z edukacją regionalną można nadsyłać do 31 marca.

Celem festiwalu jest zainteresowanie młodych ludzi spuścizną regionu, tradycjami w małych ojczyznach oraz historią najbliższego otoczenia. Urząd Marszałkowski zorganizował przedsięwzięcie by zachęcić uczniów szkół gimnazjalnych i nauczycieli do zapoznania się z tematyką związaną z naszym regionem oraz promować dobre praktyki w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej.

Projekt edukacyjny to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz łączy wiedzę z różnych przedmiotów. Jego istotą jest samodzielna praca uczniów służąca realizacji określonego zadania. Projekt edukacyjny ma mieć charakter zespołowy. Zespół realizujący dany projekt musi liczyć nie mniej niż 6 osób, a nie więcej niż 16 osób. Prace mogą mieć różną formę – np. filmu, prezentacji multimedialnej, wywiadu, komiksu, albumu, gry edukacyjnej, folderu, przedstawienia teatralnego czy wycieczki. Muszą być to prace własne, nigdzie wcześniej niepublikowane i nieprzedstawiane na innych konkursach.

Laureatów festiwalu wyłoni kapituła, złożona z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku. Nagrodzone prace zostaną umieszczone na portalu www.kohr.kujawsko-pomorskie.pl.

Dla laureatów festiwalu – zespołów projektowych przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody rzeczowe: za zajęcie I miejsca – do 7 tys. zł, za 2. miejsce – do 5 tys. zł, za 3. miejsce – do 3 tys. zł. Nagrody trafią także do nauczycieli – opiekunów laureatów. Opiekun autora pracy, która zajęła 1. miejsce, otrzyma nagrodę w wysokości do 3 tys. zł brutto, zdobywcy 2. miejsca  do 2 tys. zł, zaś trzeciego do  1,5 tys. zł.

Konkurs jest realizowany przez samorząd województwa w ramach programu edukacji regionalnej województwa kujawsko-pomorskiego, który służy popularyzacji wiedzy o Kujawsko-Pomorskiem.

Termin zgłoszenia udziału: do 31 stycznia 2012 r.
Termin nadsyłania prac konkursowych: do 31 marca 2012 r.

Data ogłoszenia wyników: do 31 maja 2012 r.

Prace należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Departament Edukacji i Sportu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, lub dostarczyć osobiście do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Plac Teatralny 2; 87-100 Toruń. Regulamin konkursu, jest również dostępny na stronie internetowej www.kohr.kujawsko-pomorskie.pl
 
O pierwszej edycji festiwalu pisaliśmy tutaj

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Wydział Szkolnictwa
Biuro Programów Edukacyjnych

Fot. u góry: finał pierwszej edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych.
fot. Andrzej Goiński

8 grudnia 2011 r.
ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2012 r.
 
 
 
 

Gościmy