Aktualności
Inauguracja Roku Praw Dziecka
Stanowisko sejmiku
O Województwie
Nasze Symbole
Oni rządzą
Kujawsko-Pomorskie smakuje
Poczta - Dziecięce Graffiti
Wyjątkowi
Linki
Do pobrania
 
 
Spotkanie z Iwoną Chmielewską w Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej Drukuj Poleć znajomemu
 W Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu 16 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie z toruńską autorką i ilustratorką Iwoną Chmielewską, zatytułowane Pamiętnik Blumki – jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy.
 
Spotkanie zorganizowano w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka i Roku Praw Dziecka.

Na spotkanie przybyło wiele zainteresowanych osób, które w imieniu organizatorów: Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, powitała Dyrektor Biblioteki Elżbieta Wykrzykowska. Dziękując zebranym za obecność na spotkaniu z wybitną artystką, podkreśliła, że odbywa się ono z inspiracji rodziców skupionych w toruńskim stowarzyszeniu Rodzina Inspiruje!.

Pani Iwona Chmielewska wprowadziła uczestników spotkania w świat picture book – książek obrazkowych. To, co jest typowe dla tego typu wydawnictw to specyficzna relacja obrazu i tekstu. Oba te elementy są bardzo ściśle ze sobą związane i  wzajemnie się uzupełniają. Dla książek obrazkowych charakterystyczne jest także to, że twórcy nie stronią od tematów trudnych czy wręcz szokujących, przedstawiając je w swój oryginalny, artystyczny sposób.

Iwona Chmielewska przybliżyła uczestnikom swój warsztat pracy i zamysł artystyczny związany z powstaniem Pamiętnika Blumki, którą uznaje za swoją najważniejszą książkę. Ze względu na bardzo trudny, naznaczony cierpieniem temat, niechęć do epatowania okrucieństwem, jej realizacja poprzedzona była długimi przygotowaniami ze strony autorki, lekturą wielu ważnych dla tej tematyki książek zarówno samego Janusza Korczaka, jak i omawiających jego biografię i twórczość. Dodatkową trudnością był fakt, że warstwa literacka z założenia miała być krótka, zawierająca kwintesencję myśli pedagogicznej Korczaka. Komplikację stanowił również narodowy i historyczny kontekst opowieści o wychowankach Domu Sierot, dotykający skomplikowanych relacji między Żydami, Niemcami i Polakami.

Wielowymiarowość twórczości Iwony Chmielewskiej wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy. Uczestnicy spotkania chętnie skorzystali z okazji do bezpośredniej rozmowy z Iwoną Chmielewską i uzyskania autografu i dedykacji w jej książkach.

Spotkaniu z p. Iwoną Chmielewską towarzyszyła prezentacja książek Janusza Korczaka i jemu poświęconych z księgozbioru Biblioteki oraz wystawa prac plastycznych, przygotowana przez wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu. Zarówno książki, jak i prace plastyczne będzie można oglądać w bibliotece przez całe wakacje.

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Kancelaria Sejmiku

25 czerwca 2012 r.

 
 
 
 

Gościmy