Oni rządzą
Co cztery lata Wasi rodzice i inni dorośli wybierają spośród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego 33 radnych wojewódzkich. Tworzą oni sejmik województwa.

Radni pracują między innymi w kilkuosobowych zespołach - specjalnie utworzonych komisjach roboczych. Wspólnie spotykają się najczęściej raz w miesiącu, by na sesji sejmiku podejmować decyzje, które są ważne także dla Was i Waszych rodziców.

Obradami sesji sejmiku kieruje przewodniczący sejmiku.
 

 
Sejmik wybiera marszałka województwa, który wraz z wicemarszałkami i członkami zarządu tworzy zarząd województwa .
Zarząd pracuje na co dzień w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
 
 
 
Poniżej kilka zdjęć pokazujących, jak bawili się dziesięciolatkowie podczas zorganizowanej dla nich w czerwcu 2008 roku specjalnej sesji sejmiku województwa. Dzieci z każdego z kujawsko-pomorskiech powiatów, obchodziły w ten sposób Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
1. 2.
3. 4.
fot. freepress.pl