Konkurs o czasach Kazimierza Wielkiego
 II Wojewódzki Konkursu Historyczny „W czasach Kazimierza Wielkiego – Czasy rycerzy” dla uczniów szkół specjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego, odbył się 17 listopada w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął marszałek Piotr Całbecki.
 
Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego z Kowala, które od lat podejmuje wiele przedsięwzięć dotyczących upamiętnienia i popularyzacji osoby oraz działalności króla Kazimierza III Wielkiego. Ideą przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do rozwijania wiedzy historycznej o naszym kraju, znajomości tradycji historycznych, kulturalnych, popularyzacja dorobku polskich rodzin królewskich okresu średniowiecza oraz wspólna zabawa w czasie konkursu.

Pierwszy etap konkursu był zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów zespołów edukacyjno – terapeutycznych z  regionu. Miał on formę konkursu plastycznego, w którym uczniowie dowolnymi technikami plastycznymi interpretowali temat „Turnieje rycerskie”. Do II etapu konkursu zostali zaproszeni uczniowie gimnazjów z regionu, którzy będą musieli wykazać się znajomością wybranych zagadnień historycznych z czasów Średniowiecza. Zadania konkursu koncentrowały głównie wokół tematyki rycerskiej  - rycerz - jego powinności i cechy. Wszyscy uczestnicy zarówno konkursu plastycznego jak i konkursu wiedzy otrzymali nagrody, wyróżnienia i dyplomy ufundowane przez Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego oraz Urząd Marszałkowski.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa.

Informacje o SOSW w Toruniu tutaj:
http://www.sosw.torun.pl/

Informacje o Stowarzyszeniu Króla Kazimierza Wielkiego tutaj:
http://www.kazimierzwielki.pl/
 
Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Wydział Szkolnictwa
Biuro Programów Edukacyjnych


fot. u góry: praca z ubiegłorocznej edycji konkursu

17 listopada 2011 r.