II etap konkursu
 Pierwszy etap Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego odbył się 16 listopada br. Do Konkursu przystąpiło 36 szkół ponadgimnazjalnych (ponad 600 uczniów) z województwa kujawsko-pomorskiego. Do etapu rejonowego Konkursu zakwalifikowało się 112 uczniów. Serdecznie gratulujemy.
 
Drugi etap Konkursu, etap rejonowy, odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 9:00 w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku.

  • Toruń – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, sala Patio, I piętro – lista
  • Bydgoszcz – Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 3, sala sesyjna – lista
  • Włocławek – Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Bechiego 2, sala 31 – lista

Kancelaria Sejmiku

6 grudnia 2011 r.