Inauguracja Roku Praw Dziecka
Podczas styczniowej, wyjazdowej sesji Sejmiku Województwa w Inowrocławiu został zainaugurowany Rok Praw Dziecka w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Jednym z zaproszonych gości był Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, który wygłosił wykład na temat „Dziecko – podmiot czy przedmiot”.
Sesję swoimi artystycznymi występami uświetniły dzieci i młodzież z inowrocławskich przedszkoli i szkół.  

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego zachęca samorządy lokalne, instytucje pracujące z dziećmi, organizacje pozarządowe oraz społeczności lokalne do udziału w organizacji przedsięwzięć, które przyczynią się do zwiększenia wrażliwości społecznej na potrzeby dzieci oraz świadomości przysługujących im praw.
 
Samorządowe władze regionu włączają się w ten sposób w ogólnopolskie obchody ogłoszonego przez Sejm RP Roku Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita), wybitnej sławy pedagoga, lekarza, publicysty i oficera Wojska Polskiego, który był propagatorem idei, że dziecko jest autonomiczną osobą posiadającą własne prawa, potrzeby i zainteresowania. Wraz ze swoimi wychowankami zginął w komorze gazowej obozu zagłady w Treblince. W 2012 roku mija 70. rocznica jego śmierci i setna rocznica założenia przez niego Domu Sierot w Warszawie.

- Myślę, że Janusz Korczak byłby najbardziej szczęśliwy, jeśli jego myśli i idee skierowalibyśmy w kierunku promocji praw dziecka i poważnego traktowania dzieci. Naszą intencją nie jest to aby stawiać nowe pomniki, posrebrzać i pozłacać postać Janusza Korczaka, ale aby skierować nasze kroki w kierunku upodmiotowienia dzieci oraz zwrócić uwagę na ich specyficzne potrzeby – powiedział Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

Sejmik pragnie swoją kampanię skierować nie tylko do dorosłych, ale również do dzieci.
- Ważne jest, aby dzieci znały swoje prawa i wiedziały, że istnieją instytucje, które w przypadku ich łamania powinny im pomóc. Świadomość swoich praw pozwoli dzieciom łatwiej obronić się przed przemocą, krzywdzeniem, dyskryminacją, czy zaniedbaniem ze strony dorosłych – zaznacza Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta.

- Zachęcamy samorządy lokalne, przedszkola, szkoły, instytucje kultury, organizacje społeczne, społeczności lokalne oraz inne instytucje pracujące z dziećmi i rodzinami do włączenia się w organizację uroczystości i innych wydarzeń związanych z obchodami Roku Praw Dziecka i Roku Janusza Korczaka – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Wydarzenia i imprezy można zgłaszać do Kancelarii Sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim. koordynator: Przemysław Górski, tel. 56 62 18 259, kom. 784 514 596, p.gorski@kujawsko-pomorskie.pl, adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Kancelaria Sejmiku, plac Teatralny 2, pokój 251, 87-100 Toruń, dopisek „Rok Praw Dziecka”.
Inicjatywy zostaną wpisane do programu obchodów Roku Praw Dziecka w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

 
1.  2.  3.
4.  5.  6.
7.   8.  9.
10.  11.  12.
13.  14.  15. 
 
Kancelaria Sejmiku

Fot. Jacek Piotrowski, Karol Cerecki