Młodzież w sejmikowych ławach
Uczniowie klas trzecich gimnazjum z Zespołu Szkół im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej odwiedzili sejmik województwa i wzięli udział w niecodziennej sesji, którą prowadził wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak.
 
Uczniowie przeprowadzili debatę nad sprawami istotnymi dla ich gminy, takimi jak Program Gospodarki Odpadami czy remont drogi wojewódzkiej nr 252. Podczas obrad uczniowie mogli korzystać z aparatury do głosowania. Nad prawidłowym przebiegiem sesji czuwał również dyrektor Kancelarii Sejmiku Grzegorz Potarzyński, który opowiedział gimnazjalistom, jakie zadania realizuje zarząd województwa i sejmik.

W czasie spotkania opiekun uczniów pan Grzegorz Gereluk poinformował, że wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak został nominowany do tytułu „Przyjaciela Szkoły”, za co nominowany serdecznie podziękował i zapowiedział, że w dalszym ciągu zamierza brać czynny udział w życiu szkoły.

Po wizycie w Urzędzie Marszałkowskim młodzież udała się do Muzeum Etnograficznego.

Kancelaria Sejmiku

9 października 2012 r.