„Nie ma dzieci, są ludzie” - medal za upowszechnianie praw dziecka
 Rzecznik praw dziecka Marek Michalak w minioną środę w Teatrze Powszechnym w Warszawie przekazał na ręce przewodniczącej sejmiku województwa Doroty Jakuty medal w uznaniu działań podejmowanych przez władze samorządowe województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz dzieci. Jest to ważne wyróżnienie, gdyż podczas uroczystości podsumowującej obchody Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka wręczone zostały tylko trzy takie medale.
 
Rzecznik praw dziecka podczas swojego wystąpienia podsumował liczne inicjatywy organizowane w ramach Roku Korczakowskiego i podziękował wszystkim środowiskom, które włączyły się w organizację wielu cennych wydarzeń. W sposób szczególny podziękował władzom naszego regionu. Podkreślił, że tylko władze województwa kujawsko-pomorskiego poszły najdalej w swoich działaniach i uchwaliły mijający rok Rokiem Praw Dziecka, a także konsekwentnie organizowały konkursy, festyny i konferencje poświęcone dzieciom. Dodał, że pozostaje pod ogromnym wrażeniem pracy wykonanej w Kujawsko-Pomorskiem.
 
Przewodnicząca Dorota Jakuta w imieniu radnych, marszałka województwa i wszystkich mieszkańców podziękowała za dostrzeżenie i docenienie aktywności województwa na rzecz dzieci, a także za osobiste uczestnictwo rzecznika praw dziecka w wydarzeniach organizowanych na terenie regionu, w tym za uczestnictwo w sesji sejmiku w Inowrocławiu podczas której zainaugurowano Rok Praw Dziecka. Przede wszystkim jednak podziękowała za osobiste spotkania i rozmowy z dziećmi. Podczas swojego wystąpienia Dorota Jakuta przedstawiła tegoroczne dokonania i  zaprosiła Marka Michalaka na styczniowa sesję sejmiku podczas której zostanie podsumowany Rok Praw Dziecka. Podkreśliła, że przyznany medal jest zobowiązaniem do dalszych działań na rzecz dzieci.
 
Podczas uroczystości została ogłoszona Deklaracja Warszawska, symboliczny dokument odwołujący się do idei „Nie ma dzieci, są ludzie” głoszonej przez Janusza Korczaka. Ma ona przypominać o niezbywalnej godności dziecka, jego podmiotowości i wartości każdej istoty ludzkiej. Wzywa dorosłych do podejmowania aktywności na rzecz zapewnienia każdemu dziecku szczęśliwego życia w świecie bez przemocy, dyskryminacji i zaniedbywania.
 

 
Pierwszymi sygnatariuszami deklaracji zostali: prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz z małżonką Anną Komorowską, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kopacz, minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Michałowski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Irena Wóycicka, wiceminister sportu Grzegorz Karpiński, obecna na uroczystości poseł Domicela Kopaczewska, przewodnicząca Dorota Jakuta oraz rzecznik praw dziecka Marek Michalak.
 
Tym samym zapoczątkowano pracę nad wprowadzeniem Deklaracji Warszawskiej w innych krajach europejskich
 
Wieczór zakończył wzruszający musical „Korczak” opowiadający o życiu wielkiego przyjaciela najmłodszych w wykonaniu dzieci oraz artystów Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Czytaj też Medal za upowszechnianie praw dziecka.
 
1. 2. 3.
 
Kancelaria Sejmiku
 
7 grudnia 2012 roku