Zwycięzcy szkolnego konkursu wiedzy o samorządzie lokalnym
 W nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca w konkursie wiedzy o samorządzie lokalnym uczniowie klasy V A Szkoły Podstawowej nr 28 im. Henryka Arctowskiego w Toruniu odwiedzili Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Laureaci konkursu zasiedli w ławach sali sesyjnej i aktywnie uczestniczyli w lekcji samorządowej, prowadzonej przez wicedyrektora Kancelarii Sejmiku, Przemysława Górskiego.
 
Uczniowie mieli okazję ugruntować swoją wiedzę na temat najważniejszych zadań pełnionych przez sejmik województwa i realizowanej przez niego polityki rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Następnie dzieci poznały praktyczny aspekt obowiązków, jakie spoczywają na radnych województwa i wzięły udział w kilku głosowaniach. Obradowano nad istotnymi dla młodzieży kwestiami, takimi jak długość wakacji, konieczność czytania lektur czy ocena trwającego w naszym województwie Roku Praw Dziecka.
 
Później uczniowie wzięli udział w konkursie polegającym na odgadywaniu nazw obiektów znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, których zdjęcia wyświetlane były na ekranie. Okazało się, że młodzież ma rozległą wiedzę na temat regionu, w którym mieszka i została za to nagrodzona. Na tym pobyt w Urzędzie Marszałkowskim się zakończył, a uczniowie udali się z wizytą do Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”.
 
1.  2.  3.
4.  5.  6.
7.